Nunki AB – Allmänna villkor

Nunki AB, Version 2.0, uppdaterad 2018-11-25

1. Allmänt

De här allmänna villkoren (”Villkoren”) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Nunki AB (org. nr 556931-8784) är den säljande parten, nedan även kallat ”NUNKI”. Den köpande parten benämns som ”Kunden” i detta avtal. Villkoren i detta avtal är anpassade för försäljning till privatpersoner med hemvist i antingen Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Österrike, Storbritannien eller Nederländerna. NUNKIs produkter beställs enkelt och bekvämt på www.nunkiab.com (nedan även kallad ”Webbplatsen”). Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser.

Villkoren eller delar därav i Villkoren som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för Kunden. Denna bestämmelse gäller endast om Kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

 

2. Upprättande av avtal om köp

www.nunkiab.com kan avtal endast ingås med kunder i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Österrike, Storbritannien och Nederländerna och med leveransadress i något av dessa länder. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av NUNKI via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du Villkoren.

NUNKI ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. NUNKI förbehåller sig rätten att ändra Villkoren utan föregående avisering. Villkoren som gäller för Er beställning är de aktuella Villkoren vid beställningstillfället.

 

3. Priser och avgifter

Gällande priser är det pris som vid beställningen framgår på www.nunkiab.com. NUNKI förbehåller sig rätten att ändra priser utan föregående avisering.

FÖR SVERIGE
Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%.

FÖR FINLAND, TYSKLAND, ÖSTERRIKE OCH NEDERLÄNDERNA
Priser anges i euro (EUR) inklusive svensk mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%.

FÖR STORBRITANNIEN
Priser anges i brittiska pund (GBP) inklusive svensk mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%.

FÖR NORGE
Priser anges i norska kronor (NOK) exklusive mervärdesskatt (moms, mva).

Beställningar till länder utanför EU skickar NUNKI enligt Incoterm ”Delivered At Place” (DAP). Det innebär att NUNKI inte samlar in mervärdesskatt, tullavgifter och/eller tullskatter på order till länder utanför Europeiska Unionen (EU), och vi kan inte heller meddela exakt vad din totalkostnad för beställningen blir. Norge är inte medlem i EU och därmed räknas leveranser från Sverige till Norge som export och du betalar därför ingen svensk moms. Priserna i kassan visas därför utan moms när du angivit en leveransadress inom Norge.

När paketet passerar norska gränsen kommer det att förtullas. Speditören hanterar förtullningen vilket gör det enkelt för dig. Du får en räkning på norska importavgifter/hanteringsavgifter samt på moms (mva) och eventuellt på importtull från speditören. Försändelser med värde upp till 350 NOK (inklusive frakt men exklusive mva) är helt befriade från mva. Du som Kund är ansvarig för att betala alla avgifter relaterade till produkterna som du är importör av. Vi rekommenderar att du kontaktar lokala tullen för detaljer relaterade till sådana avgifter innan du gör en beställning. Vill du läsa mer om import till Norge kan du göra det på www.toll.no.

 

AVGIFTER
Avgifter för frakt tillkommer enligt 4-Fraktavgifter i Villkoren.
Särskilda avgifter tillkommer för outlösta paket enligt 7-Leveranser och outlösta paket/försändelser i Villkoren. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämtar ut en försändelse räknas det ej som att du har meddelat att du ångrat ditt köp. Se 9-Ångerrätt och ångerfrist i Villkoren.

 

4. Fraktavgifter

Fraktavgifter tillkommer enligt följande och framgår i kassan.

SVERIGE
Priserna inkluderar fri frakt vid ordervärde från och med 500 SEK för beställning med leveransadress i Sverige. Vid ordervärde under 500 SEK tillkommer en fraktavgift á 69 SEK.

FINLAND, TYSKLAND, ÖSTERRIKE OCH NEDERLÄNDERNA
Priserna inkluderar fri frakt vid ordervärde från och med 50 EUR för beställning med leveransadress i Finland, Tyskland, Österrike eller Nederländerna. Vid ordervärde under 50 EUR tillkommer en fraktavgift á 9,90 EUR.

STORBRITANNIEN
Priserna inkluderar fri frakt vid ordervärde från och med 45 GBP för beställning med leveransadress i Storbritannien. Vid ordervärde under 45 GBP tillkommer en fraktavgift á 15,90 GBP.

NORGE
NUNKI debiterar ej någon fraktavgift vid ordervärde från och med 400 NOK för beställning med leveransadress i Norge. Vid ordervärde under 400 NOK debiterar NUNKI en fraktavgift á 120 NOK.
Notera dock att andra avgifter kan tillkomma: När paketet passerar norska gränsen kommer det att förtullas. Speditören hanterar förtullningen vilket gör det enkelt för dig. Du får en räkning på norska importavgifter/hanteringsavgifter samt på moms (mva) och eventuellt på importtull från speditören.

Försändelser med värde upp till 350 NOK (inklusive frakt men exklusive mva) är dock helt befriade från mva. NUNKI kan därför inte ange vad ditt totala pris kommer att vara (inkl. avgifter) vid försäljning till Norge. Du som Kund är ansvarig för att betala alla avgifter relaterade till produkterna som du är importör av. Vi rekommenderar att du kontaktar lokala tullen för detaljer relaterade till sådana avgifter innan du gör en beställning. Vill du läsa mer om import till Norge kan du göra det på www.toll.no.

 

5. Pris- och Produktinformation

Bruksanvisning på svenska eller engelska medföljer om det krävs för produktens användande. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna websida samt för slutförsäljning av produkter. Är någon vara slut förbehåller sig NUNKI rätten att restnotera alternativt stryka varan från ordern om inte leverans kan ske inom rimlig tid. Vi skickar restorder fraktfritt. För att restorder skall kunna ske, måste de restnoterade artiklarnas varuvärde överstiga 200 SEK / 25 EUR / 190 NOK / 22 GBP.

 

6. Betalning

I samarbete med Klarna erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning och direktbetalning. Denna betallösning kallas för Klarna Checkout. Vilka betalsätt som erbjuds dig är beroende av Klarnas kreditprövning samt är beroende av i vilket land du har din hemvist i.
Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor.
Genom att klicka på ”Slutför köp” accepterar du betalningsansvar och godkänner NUNKIs Allmänna Villkor.

 

7. Leveranser och outlösta paket/försändelser

Alla beställningar skickas från Stockholm, Sverige. NUNKI skickar beställningar under helgfria vardagar. NUNKI skickar varorna med DHL och varorna skickas via ombud/utlämningsställen i samarbete med våra logistikpartners. När paketet finns för uthämtning skickas ett sms eller email med information om sändningsnummer till det mobiltelefonnummer eller till den e-postadress som angivits vid beställningen. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID-handling uppvisas samt sändningsnumret. Observera att det inte går att omdirigera en order när den har skickats.

 

NORMALA LEVERANSTIDER
Sverige: 1 – 4 arbetsdagar från det att NUNKI har bekräftat din beställning via e-post.
Norge, Finland, Tyskland, Österrike, Nederländerna och Storbritannien: 2 – 7 arbetsdagar från det att NUNKI har bekräftat din beställning via e-post.

Om du mot förmodan inte har erhållit din leverans inom fem (5) arbetsdagar för Sverige, respektive inom åtta (8) arbetsdagar för Norge, Finland, Tyskland, Österrike, Nederländerna och Storbritannien, så ber vi dig kontakta NUNKI via kundservice@nunkiab.com.

 

OUTLÖSTA PAKET/FÖRSÄNDELSER
Paket som inte hämtats ut inom fjorton (14) kalenderdagar återsänds till NUNKI. Detsamma gäller om paket skickats till fel adress på grund av att NUNKI fått en felaktig adress. Om detta sker debiteras du en avgift för kostnader hänförliga till NUNKIs administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten och räknas ej som hävning av ditt köp. Du måste alltid meddela oss vid nyttjande av ångerrätt, reklamation eller retur av din beställning.

 

AVGIFTER FÖR OUTLÖSTA PAKET/FÖRSÄNDELSER
SVERIGE – 395 SEK
FINLAND, TYSKLAND, ÖSTERRIKE, NEDERLÄNDERNA – 50 EUR
STORBRITANNIEN – 45 GBP
NORGE – 400 NOK

 

8. Transportrisk, Transportskador och Leveransförsening

Risken för försändelse övergår på dig som Kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Nunki AB står för transportrisken tills försändelsen har nått dig. NUNKI ansvarar för produkter som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Vid leverans via ombud rekommenderar NUNKI att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar Nunki AB. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.

 

LEVERANSFÖRSENING
Uppstår en leveransförsening som är av väsentlig betydelse för dig som Kund har du rätt att häva detta avtal utan kostnad eller om NUNKI inte kan tillgodose en leveranstid som är avgörande för att Kunden ska ingå avtalet och Kunden meddelat detta innan avtalets ingående.

 

9. Ångerrätt och ångerfrist

Du som konsument har alltid fjorton (14) dagars lagstadgad ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Du som privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom dessa 14 dagar (ångerfrist) från det datum varan mottagits. Om du som Kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom ångerfristen. Du kan kontakta oss via kundservice@nunkiab.com .

Ångerrätten gäller under förutsättning att produkten är i säljbart skick med oskadad förpackning. Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid utnyttjandet av ångerrätten står du för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form.

Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav. Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske. När återbetalning sker varierar beroende på betalsätt. Har du beställt och betalat orden med kontokort återbetalar vi pengarna till kortet. Har du beställt och betalat via Klarna Faktura eller delbetalning sker återbetalningen via Klarna Faktura. Vid återbetalning av produkterbetalda med direkt bankbetalning sätter vi in pengarna på ditt bankkonto eller postgiro inom senast 14 dagar. Kostnader för tjänster kopplade till leverans såsom postförskottsavgift återbetalas ej vid en retur.

 

10. Reklamation

Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i tre (3) år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Detsamma gäller om NUNKI har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten, då kan du reklamera detta till NUNKI. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten. Reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till NUNKI ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom tre (3) år.

Du har rätt att returnera felaktig produkt på NUNKIs bekostnad förutsatt att du följer NUNKIs instruktioner. Retur kan inte ske mot postförskott eller efterkrav. NUNKI har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt.

För att returnera felaktiga produkter vänligen se 11-Retur. Reklamation ska minst innehålla följande information: Ordernummer, fakturanummer, namn på de produkter som du vill reklamera. Retur får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från NUNKI. Du kan kontakta oss via kundservice@nunkiab.com . NUNKI förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp.

 

11. Retur

Vid retur står du för risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. Varan ska vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen. För att möjliggöra en eventuell retur behöver du kunna påvisa köp från NUNKI på ditt köp.

RETURADRESS
Nunki AB
Rondovägen 122
SE-142 41 Skogås
Sverige

 

12. Force Majeure

Vi tar inget ansvar för förseningar eller fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande såsom arbetskonflikt, eldsvåda, översvämning, naturkatastrof, sabotage, terrorism, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantörer.

I händelse av sådan omständighet ska NUNKIs förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger tre (3) månader har såväl Kunden som NUNKI rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd. Vi ansvarar aldrig för direkt eller indirekt skada/förlust som kan uppstå för Kunden.

 

13. Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om vår behandling av personuppgifter i vår Integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig är Nunki AB (org. nr 556931-8784). NUNKIs kundregister innehåller personuppgifter såsom namn, personnummer, organisationsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, köphistorik, kundnummer, IP adress och information om din användning av vår webbplats.

Ändamålet med NUNKIs behandling av insamlade personuppgifter är att använda dessa för att för att kunna fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp på www.nunkiab.com, utskickande av varor, fakturering och betalning, eventuella returer och tillhandahålla support, samt i marknadsföringssyfte från NUNKIs sida. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor. NUNKI kommer dela med sig av de personuppgifter till avtalspartner inom logistik (transportör) som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning.

När du som kund väljer och e-posta till NUNKI så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende. Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten som i Sverige är Datainspektionen.

Du kan begära ett utdrag på vilka uppgifter som vi har registrerade om dig. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till:

Nunki AB
Rondovägen 122
SE-142 41 Skogås
Sverige

 

14. Cookies

www.nunkiab.com använder ”cookies”, eller kaka, är textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbsida. Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatsen. Vi använder cookies för att hantera artiklar i varukorgen, erbjuda varukorg-funktionen på flera sidor och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Vi använder även cookies som statistikunderlag, till exempel för att se vilka artiklar samma besökare tittar på för att kunna erbjuda automatiska produktrekommendationer.

 

VILKA TYPER AV COOKIES VI ANVÄNDER
Session cookies
För att vissa funktioner ska fungera använder webbplatsen så kallade ”session cookies”. När du besöker vår webbplats förser våra webbservrar din dator med ett unikt id-nummer för det unika besöket. Dessa cookies saknar utgångsdatum och lagras istället temporärt i användarens dators minne tills webbläsaren stängs ner. Sessions cookies behövs exempelvis för att man ska kunna erbjuda varukorg-funktionen på flera sidor.

Persistent cookies
En persistent cookie har en angiven varaktighet, eller livstid, som avgör hur länge den lagras på din dator eller mobila enhet. Sådana cookies lagras tills livstiden går ut eller till det att du själv tar bort dem manuellt. Dessa temporära eller även permanenta cookies sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden nås. Det är i synnerhet dessa cookies som används för att göra våra tjänster mer användarvänliga, effektivare och säkrare. Tack vare dessa filer är det exempelvis möjligt att du får skräddarsydd information på sidan.

Tredjepartscookies
En tredjepartscookie är en cookie som placeras på din enhet för vår räkning av någon annan än oss. Detta förekommer när vi har leverantörer som utför tjänster åt oss, som t.ex. vissa analystjänster eller tjänster som låter dig dela våra sidor i sociala medier.
För att ständigt förbättra och optimera vårt erbjudande använder vi så kallad spårningsteknik. För detta ändamål använder vi tjänster från Google (Universal) Analytics. Google Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade ”Cookies”, textfiler som lagras på din dator. Detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring.

 

DU KAN STÄLLA IN HANTERINGEN AV COOKIES I DIN WEBBLÄSARE
Du har möjlighet att hindra att cookies lagras i din dator och kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies eller enbart vissa cookies. Du kan också när som helst radera sådana persistent cookies som har lagrats på din enhet. Väljer du att inte tillåta användning av cookies från nunkiab.com kan det innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden. Om du vill handla i butiken men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge.

 

15. Övrigt

Tvist mellan Nunki AB och dig som Kund prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning.
I händelse av tvist där NUNKI och Kunden inte kan komma överens avser vi att medverka i så kallad Alternativt tvisteförfarande (ADR, Alternative Dispute Resolution) i enlighet med de av EU framtagna reglerna därikring (Lag (SFS 2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

 

ALTERNATIVT TVISTEFÖRFARANDE – ADR
Avsikten med alternativt tvisteförfarande är bland annat att utanför domstol möjliggöra ett enkelt, effektivt och billigt sätt att lösa tvister mellan konsumenter och näringsidkare inom EU. Istället för domstol behandlas ärendet av neutrala tvistlösningsnämnder som för parterna, konsumenten och näringsidkaren, föreslår eller ålägger en lösning.
Om du önskar få ditt ärende behandlat som ett alternativt tvisteförfarande kontaktar du den lokala tvistlösningsnämnd som hanterar din fråga. För konsumenttvister inom Sverige är det Allmänna reklamationsnämnden (ARN):

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
SE-10123 Stockholm
Sverige
www.arn.se

Vid eventuell tvist följer NUNKI Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

 

TVISTLÖSNING ONLINE – ODR
Är du som Kund som är missnöjd med en köpt vara eller tjänst från NUNKI, kan du anmäla ärendet via ARN:s webbplats, se ovan, eller till en EU-gemensam webbplats för att få din tvist prövad online, s k ODR (Online Dispute Resolution). EU:s webbplats för tvistlösning på nätet finner du på http://ec.europa.eu/odr.

 

16. Företagsinformation

För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, vänligen ta kontakt med Nunki AB.

Nunki AB
Rondovägen 122
SE-142 41 Skogås
Sverige

Org.nr: 556931-8784
Kontakt Kundservice: info@nunkiab.com
Telefon: +46-(0)8 408 086 00
www.nunkiab.com

 

 

// Senast uppdaterad: 2018-11-25