Nunki AB – Integritetspolicy

 Nunki AB, Version 1.1, uppdaterad 2018-11-01

1. Allmänt

På Nunki AB (nedan Nunki AB eller ”NUNKI”) värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna Integritetspolicy informerar om hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår vår Integritetspolicy och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

 

2. Personuppgiftsansvarig

Nunki AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning när vi tillhandhåller tjänster och produkter i anslutning till ditt köp på www.nunkiab.com, vid serviceärenden och vid övrig kontakt med oss, samt vid besök på vår webbplats.

Nunki AB
Rondovägen 122
142 41 Skogås
e-postadress: gdpr@nunkiab.com
www.nunkiab.com

 

3. När behandlas dina uppgifter

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor, anmäla dig till vårt nyhetsbrev, delta i eventuella tävlingar eller kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från bland annat banker och kreditupplysningsföretag. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

 

4. Varför behandlar vi uppgifter

– För att kunna fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, utskickande av varor, fakturering och betalning, eventuella returer och tillhandahålla support
– För att kunna ge kundservice, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter
– För att kunna hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
– Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
– Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
– Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar, distanshandelslagar, konsumentköplagar mm

 

5. Vad lagrar vi för uppgifter

De uppgifter som vi lagrar i vår databas är:
– För och efternamn
– Personnummer, Organisationsnummer
– Adress
– E-postadress
– Telefonnummer
– Betalningsuppgifter
– Kundnummer
– IP adress och information om din användning av vår webbplats

 

6. Rättsliga grunder och Lagringstider

6.1 För att kunna administrera och hantera beställningar, samt leverera ordrar sparar vi i kundregistret:
– Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post
– Geografisk information
– IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Rättslig grund till sparandet: Försäljningsvillkoren
Lagringstid: Två år efter du senast köpte något

 

6.2 För att kunna ge support och hantera eventuella reklamationer sparar vi i orderregistret:
– Namn, adress, telefonnummer samt e-post
– Geografisk information
– IP-adress, enhetsinformation,
– Betalreferens
– Köpta varor
Rättslig grund till sparandet: Konsumentköplagen, distanshandelslagen
Lagringstid: Tre år efter du senast köpte något

 

6.3 För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen sparar vi i orderregistret
– Namn, adress, telefonnummer samt e-post
– Geografisk information
– IP-adress, enhetsinformation,
– Betalreferens
– Köpta varor
Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag

 

6.4 För att marknadsföra våra varor och tjänster genom epost sparar vi i kundregistret/nyhetsbrevs-registret:
– Namn, adress, telefonnummer samt e-post
– Geografisk information
Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning
Lagringstid: Två år efter du senast köpte något. Du har dock rätt att när som helst invända mot att NUNKI behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska NUNKI utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.

 

6.5 För att Du ska kunna återfå en lämnad varukorg igen och enkelt utföra ett köp om du lämnat kassan sparar vi i preorderregistret:
– e-post
– varor du lagt i varukorgen
Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning,
Lagringstid: 3 månader

 

7. Mottagare av uppgifter där mottagaren är personuppgiftsbiträde

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi tar hjälp av andra företag som behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det gäller t.ex. företag som tillhandahåller IT-tjänster.

 

8. Mottagare av uppgifter där mottagaren är självständig personuppgiftsansvarig

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 

FÖRETAG SOM ERBJUDER BETALLÖSNINGAR
Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor.

 

FÖRETAG SOM OMBESÖRJER ALLMÄNNA VARUTRANSPORTER (LOGISTIKFÖRETAG OCH SPEDITÖRER)
Speditörer kommer att få del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning enligt fullgörande av köpeavtalet. Speditörer i detta fall är DHL. DHL är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt DHLs villkor.

 

STATLIGA MYNDIGHETER (POLISEN, SKATTEVERKET ELLER ANDRA MYNDIGHETER
Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

 

9. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. NUNKI vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 

10. Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot NUNKI. Nedan följer en
sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se
Dataskyddsförordningen(GDPR, The General Data Protection Regulation).

NÖDVÄNDIG HANTERING AV PERSONUPPGIFTER OCH HANTERING MED STÖD AV SAMTYCKE
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.

 

ÅTERKALLELSE AV SAMTYCKE
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att anonymisera de personuppgifter vi har om dig, och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

 

RÄTT TILL TILLGÅNG / REGISTERUTDRAG
Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa- ett s.k. registerutdrag. Om vi mottar en sådan skriftligt undertecknad ansökan kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

 

RÄTT TILL KONTROLL ÖVER DINA PERSONUPPGIFTER
Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa fall. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.

 

RÄTT ATT INVÄNDA MOT DIREKTMARKNADSFÖRING
Du har rätt att när som helst invända mot att NUNKI behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska NUNKI utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.

 

RÄTT TILL DATAPORTABILITET
Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig eller som grundas på ditt samtycke.

 

KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHETEN
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten som i Sverige är Datainspektionen.

 

11. Källor som uppgifterna hämtas från

Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig baserat på vilka köp du gjort eller hur du använder våra tjänster kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningsföretag.

 

12. Cookies

Cookies, eller kaka, är textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbsida. Cookies används dels för att underlätta användningen av en webbplats genom att t.ex. komma ihåg dina val och inställningar och dels för att utveckla webbplatsen och analysera ditt beteende. Vissa funktioner fungerar inte utan cookies.

 

HUR NUNKI ANVÄNDER COOKIES
www.nunkiab.com använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatsen. Vi använder cookies för att hantera artiklar i varukorgen, erbjuda varukorg-funktionen på flera sidor och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Vi använder även cookies som statistikunderlag, till exempel för att se vilka artiklar samma besökare tittar på för att kunna erbjuda automatiska produktrekommendationer.

 

VILKA TYPER AV COOKIES VI ANVÄNDER
Session cookies
För att vissa funktioner ska fungera använder webbplatsen så kallade ”session cookies”. När du besöker vår webbplats förser våra webbservrar din dator eller mobila enhet med ett unikt id-nummer för det unika
besöket. Dessa cookies saknar utgångsdatum och lagras istället temporärt i användarens dators minne tills webbläsaren stängs ner. Sessionscookies behövs exempelvis för att man ska kunna erbjuda varukorg-funktionen på flera sidor.

Persistent cookies
En persistent cookie har en angiven varaktighet, eller livstid, som avgör hur länge den lagras på din dator eller mobila enhet. Sådana cookies lagras tills livstiden går ut eller till det att du själv tar bort dem manuellt. Dessa temporära eller även permanenta cookies sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden nås. Det är i synnerhet dessa cookies som används för att göra våra tjänster mer användarvänliga, effektivare och säkrare. Tack vare dessa filer är det exempelvis möjligt att du får skräddarsydd information på sidan.

Tredjepartscookies
En tredjepartscookie är en cookie som placeras på din enhet för vår räkning av någon annan än oss. Detta förekommer när vi har leverantörer som utför tjänster åt oss, som t.ex. vissa analystjänster eller tjänster som låter dig dela våra sidor i sociala medier.

 

DU KAN STÄLLA IN HANTERINGEN AV COOKIES I DIN WEBBLÄSARE
Du har möjlighet att hindra att cookies lagras i din dator eller mobila enhet och kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies eller enbart vissa cookies. Du kan också när som helst radera sådana persistent cookies som har lagrats på din enhet. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar i butiken, men vissa funktioner kan bete sig oväntat. Om du vill handla i butiken men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Väljer du att inte tillåta användning av cookies från nunkiab.com kan det innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

 

13. Webbanalys

För att ständigt förbättra och optimera vårt erbjudande använder vi så kallad spårningsteknik. För detta ändamål använder vi tjänster från Google (Universal) Analytics. Google Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade ”Cookies”, textfiler som lagras på din dator. Detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring.

 

14. Ändringar i Integritetspolicyn

Nunki AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.

 

15. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Kontaktinformation hittar du nedan.

Nunki AB
Rondovägen 122
142 41 Skogås
E-postadress: gdpr@nunki.se
www.nunkiab.com

 

 

// Senast uppdaterad: 2018-11-01